Salg og kjøp av bolig

Før du skal selge eller kjøpe bolig er det mange ting å tenke gjennom. For deg som skal selge må du finne ut hvor du vil bo videre og hva slags bolig du ønsker deg. Kanskje er det tid for å gå fra leilighet til hus? Du må finne ut om du ønsker å bo i byen eller på landet. Uansett hva du ønsker så er en dyktig megler viktig for å få en realistisk verdivurdering og gjøre salgsprosessen enkel. Når du skal velge megler bør du ikke tenke på hva prisen av de ulike meglerne er, men å finne en god eiendomsmegler som du føler at vil kunne selge boligen din til en god pris og gjøre et godt salg. Forbrukerrådet anbefaler at man har testvisninger med to til tre ulike meglere for å møte de og se hvordan de vil presentere boligen din. Dette kan gi nyttig lærdom for din del og du finner en megler du får god kjemi med. Å gjøre en avtale over telefon og se seg blind på pris vil ofte ikke gå veien. I tillegg til kjemi bør eiendomsmegleren ha gode lokalkunnskaper og gjerne erfaring fra salg av boliger i samme område.

Om du har tenkt til å gjennomføre noen oppgraderinger i boligen før du legger den ut for salg, bør du tenke gjennom dette tidlig. Oppussing kan ta tid, så enten om det er oppgradering av bad, kjøkken, uteareal eller bare noen ekstra malingsstrøk så planlegg dette i god tid. Ekstra malingsstrøk koster ikke mye, men kan i gjengjeld gjøre store utslag på salget. Å pusse opp bad eller kjøkken er derimot store prosesser, men som ikke alltid lønner seg. Dersom badet og kjøkkenet er i god stand eller pusset opp for bare noen år siden kan du med fordel la dette ligge. Hvilke oppussingsjobber du bør foreta deg vil også variere med område boligen er i. Snakk derfor med din eiendomsmegler om hva han eller hun anbefaler deg å gjøre.

Du må også tenke over hvor mye jobb du ønsker å legge i salget selv, eller om du ønsker å sette alt bort til en eiendomsmegler. En dyktig eiendomsmegler kan hjelpe deg gjennom hele veien med bilder til boligannonsen, styling og visning. Om du finner en dyktig eiendomsmegler du føler du kan stole på, er ofte dette å anbefale.

Til slutt må du tenke gjennom rekkefølgen. Du kan velge å selge boligen først, for deretter å kjøpe ny, eller omvendt. Det er fordeler og ulemper med begge valg, og hva som passer deg vil variere etter hva slags ny bolig du leter etter. Du kan også prøve å gjøre det så parallelt som mulig, slik at du vet hva som er på markedet før du selger din egen bolig.  Da er du klar for både salg og kjøp av bolig.

Kausjonist: Tenk deg om to ganger

En kausjonist er en person som stiller som økonomisk sikkerhet for en tredjemanns gjeld. Et klassisk eksempel er for førstegangseiere av bolig som søker om boliglån. De har gjerne ikke så mye kapital i banken, og for å få et boliglån eller få gode vilkår av banken så er det vanlig at de skaffe en kausjonist – slik som foreldre eller besteforeldre. Dersom ikke debitoren (eieren av lånet) betaler til kreditoren (eks. banken), vil kreditoren gå til kausjonisten for å få inn beløpet det er snakk om. Som kausjonist bør du altså tenke deg om to ganger. Personen du står som kausjonist for bør ha kontroll på økonomien.

Grunnen til at bankene ønsker en kausjonist er fordi de ikke er villig til å ta høy risiko ved sine utlån enn forsvarlig. Kausjonisten skal være denne sikkerheten. Kausjonisten kan også stille sin bolig som sikkerhet. Dette kalles for realkausjon eller tredjemannspant.

Det er en rekke ting du bør tenke igjennom før du inngår en kausjonsavtale. For det første, er låntakeren en pålitelig betaler? Og vil personen også være det dersom uforutsette hendelser skulle skje? Før inngåelse av kausjonsavtalen har du rett på å få en rekke opplysninger, blant annet:

  • Om risikoen knyttet til ansvaret av å være kausjonist
  • Om lån og kreditter som kausjonen skal være gjeldende for
  • Kausjonskravets størrelse og hvilke renter og gebyrer som forekommer

I tillegg skal kausjonisten ha en kopi av låneavtalen. Banken, altså kreditoren og långiveren, har opplysningsplikt overfor kausjonisten. Dette gjelder også dersom det er forhold på din side som tilsier at du ikke burde være kausjonist, da har bankene en frarådningsplikt.

Når det kommer til selve kausjonsavtalen er det også visse krav. Det skal blant annet være en skriftlig avtale med opplysninger om kausjonsbeløpets størrelse, ellers opplysninger långiver plikter å gi, hvordan en eventuell klagegang går, vilkår og mer. Det som er viktig er at du som kausjonist får en kopi av kausjonsavtalen fra långiver. Når avtalen er i boks, må du allikevel huske på som kausjonist å holde deg oppdatert med både låntaker og långiver om hvordan gjeldsforholdet er. Som kausjonist vil du kun bli pliktig til å betale gjelden dersom låntaker har misligholdt lånet til långiver, og ikke betaler.

Sist men ikke minst, de aller fleste kausjonister blir aldri brukt. Sett deg likevel godt inn i låneavtalen og låntakers situasjon til å betale lånet, slik at du ikke havner med hele lånet – og kun er sikkerhet for banken.