Kausjonist: Tenk deg om to ganger

En kausjonist er en person som stiller som økonomisk sikkerhet for en tredjemanns gjeld. Et klassisk eksempel er for førstegangseiere av bolig som søker om boliglån. De har gjerne ikke så mye kapital i banken, og for å få et boliglån eller få gode vilkår av banken så er det vanlig at de skaffe en kausjonist – slik som foreldre eller besteforeldre. Dersom ikke debitoren (eieren av lånet) betaler til kreditoren (eks. banken), vil kreditoren gå til kausjonisten for å få inn beløpet det er snakk om. Som kausjonist bør du altså tenke deg om to ganger. Personen du står som kausjonist for bør ha kontroll på økonomien.

Grunnen til at bankene ønsker en kausjonist er fordi de ikke er villig til å ta høy risiko ved sine utlån enn forsvarlig. Kausjonisten skal være denne sikkerheten. Kausjonisten kan også stille sin bolig som sikkerhet. Dette kalles for realkausjon eller tredjemannspant.

Det er en rekke ting du bør tenke igjennom før du inngår en kausjonsavtale. For det første, er låntakeren en pålitelig betaler? Og vil personen også være det dersom uforutsette hendelser skulle skje? Før inngåelse av kausjonsavtalen har du rett på å få en rekke opplysninger, blant annet:

  • Om risikoen knyttet til ansvaret av å være kausjonist
  • Om lån og kreditter som kausjonen skal være gjeldende for
  • Kausjonskravets størrelse og hvilke renter og gebyrer som forekommer

I tillegg skal kausjonisten ha en kopi av låneavtalen. Banken, altså kreditoren og långiveren, har opplysningsplikt overfor kausjonisten. Dette gjelder også dersom det er forhold på din side som tilsier at du ikke burde være kausjonist, da har bankene en frarådningsplikt.

Når det kommer til selve kausjonsavtalen er det også visse krav. Det skal blant annet være en skriftlig avtale med opplysninger om kausjonsbeløpets størrelse, ellers opplysninger långiver plikter å gi, hvordan en eventuell klagegang går, vilkår og mer. Det som er viktig er at du som kausjonist får en kopi av kausjonsavtalen fra långiver. Når avtalen er i boks, må du allikevel huske på som kausjonist å holde deg oppdatert med både låntaker og långiver om hvordan gjeldsforholdet er. Som kausjonist vil du kun bli pliktig til å betale gjelden dersom låntaker har misligholdt lånet til långiver, og ikke betaler.

Sist men ikke minst, de aller fleste kausjonister blir aldri brukt. Sett deg likevel godt inn i låneavtalen og låntakers situasjon til å betale lånet, slik at du ikke havner med hele lånet – og kun er sikkerhet for banken.