Øke boligens verdi

Det finnes mange tips der ute på hvordan du kan øke verdien på boligen din. Kostbare prosjekter får du kanskje igjen investeringen på, men å få en stor gevinst på investeringen er sjelden.  I all hovedsak handler det om få opp helhetsinntrykket av boligen din. Det å for eksempel fullføre uferdig listverk og male over vegger der det trengs, vil kunne være lønnsomt og forbedrer helhetsinntrykket av boligen.

Continue reading “Øke boligens verdi”

Hvordan verdivurdering foregår

En verdivurdering starter med at eiendomsmegleren tar en gjennomgang av boligen og tar notater underveis. Når megleren kommer til deg, ønsker de gjerne at du har så mye informasjon som mulig om boligen. Eiendomsmegleren ønsker gjerne at du har funnet frem dokumentasjon om boligen, som for eksempel tidligere salgsoppgaver, takst, tidligere verdivurderinger og annen relevant informasjon. Har du gjort oppgraderinger i boligen, så er det fint om du skriver opp når det ble gjort, hvem som gjorde det og hva kostnadene ble.

Continue reading “Hvordan verdivurdering foregår”